Erste mBanking

Erste mBanking 2.2.0

Erste mBanking

Author:Infinum
License:free
Platform:Android
Added:2013-03-05
Updated:2015-08-08 18:50:30
If you encounter any problems regarding the download process, broken links or have a complaint against the software you have downloaded from our website, please use the link below to report the problem so it gets fixed as soon as possible. Report a problem
Last week downloads: 0
Total downloads: 1
Rating:
Average Rating
rating
Your Rating
Description:

Uz "Erste bankarstvo na dodir" bankarite na svom Android uređaju u vrijeme i na mjestu koje Vama odgovara.

Erste mBanking usluga je mobilnog bankarstva Erste banke koja korisnicima omogućava jednostavno praćenje i upravljanje sredstvima na svim vrstama računa otvorenim u Erste banci uz visoku sigurnost korištenja. Na svom mobilnom uređaju možete:
* provjeriti stanja i promet po računima
* pregledati detalje svih računa i transakcija
* ugovoriti i urediti izravna terećenja i trajne naloge
* provjeriti tečajnu listu
* obavljati plaćanja
* obavljati kupoprodaju deviza
* kupovati GSM bonove
* obavljati niz drugih bankarskih usluga

"Slikaj i plati" račune!
------------------------
Novom opcijom "Slikaj i plati", svoje račune plaćajte u tri jednostavna poteza. Zaboravite na prepisivanje niza podataka s uplatnice jer Vaš Android uređaj odsad to radi umjesto Vas!
1. Odaberite opciju
2. Pozicionirajte rub uplatnice na ekran
3. Nakon uspješnog učitavanja podataka s uplatnice, samo odaberite opciju "plati"


Pored standardnih funkcija, aplikacija nudi i niz drugih inovativnih funkcionalnosti poput:
* grafičkog prikaza stanja svojih računa
* postavljanja fotografije po izboru za ikonu pojedinih računa
* personalizacije ikona na glavnom ekranu
* navigacije uz prikaz bankomata i poslovnica
* brze prijave nestanka kartice
* pristup Erste Facebook i YouTube stranici
* podrške putem Skype poziva

Niste korisnike Erste mBankinga? Skinite aplikaciju i provjerite potpuno funkcionalni demo.

-------------------------------------

With Erste "banking by touch", bank with your Android at any time, at any place you wish.

Erste mBanking is a mobile banking service of Erste Bank, which allows users to easily track and manage their money on all types of accounts open in Erste Bank with a level of high security. With the application, you can:
* check your account balance and overview payments
* review the details of all accounts and transactions
* open and edit direct debit and standing orders
* check exchange rates
* execute payment orders
* buy and sell foreign currency
* buy GSM vouchers
* as well as a number of other banking services

"Photo and pay" bills!
-----------------------
With our new "Photo Pay" option, pay your bills in three easy steps by just "photographing" your payment slip!
1. Select an option
2. Place the edge of the slip on the screen
3. After successfully scanning the data from the payment, just select the "pay" option!

In addition to standard functions, our application contains a number of other innovative features such as:
* a graph display of the balance of your accounts
* selecting an image of your choice as the icon for individual accounts
* the ability to personalise the icons on the main screen
* navigation to ATMs and branches
* quickly report your lost bank card in one click
* quick access to the Erste Facebook and YouTube page
* support via Skype

You're not an Erste mBanking user? Try the application with our fully functional demo!